Bemesting

Koemestkorrel

Waarvoor

bodemverbetering, aanleg en onderhoud

Waarom

voor een voedingsrijke bodem

Waarin

gazon, sier- en moestuin

Teeltsubstraat
Potgrond voor biologische teelt, op basis van tuinturf, veenmosveen, groencompost, kalk en organische meststoffen.

Bestaat uitsluitend uit grondstoffen welke toegepast mogen worden binnen de biologische land- en tuinbouw, van de verordening EG 889 / 2008.

Toepassing
Voor het aanplanten, kweken en op- en verpotten van groenten, kruiden en fruit.

Wilt u biologisch en natuurlijk tuinieren, dan is Florentus Biologische aarde voor Moestuin uitermate geschikt voor het aanplanten, kweken en op- en verpotten van de meest voorkomende groenten, kruiden en fruitsoorten, zowel buiten in de volle grond als in de kas en in bakken.

Lees meer...

Door de bijzondere eigenschappen heeft deze Biologische aarde voor Moestuin vele voordelen voor uw moestuin:
• Verbetert de bodemstructuur en activeert
het bodemleven.
• Heeft een luchtige grondstructuur en
vochtvasthoudend vermogen.
• Bevat organische voeding voor 100
dagen.
• Geeft als resultaat een natuurlijke en
rijke oogst.

Gebruiksaanwijzing

Moestuin volle grond en kas
Maak de bestaande volle grond voldoende los door deze om te spitten. Verdeel over het geheel een laag van ruim 10 centimeter Florentus Biologische aarde voor Moestuin. Meng het geheel goed door elkaar en uw vruchtbare voedingsbodem is klaar. Daarna kunt u aan de slag met de inrichting van uw moestuin.

Aanplanten in pot of bak
Neem een ruime pot of bak en vul deze met een laag Florentus Biologische aarde voor Moestuin. Plaats de planten in de bak of pot. Vul het geheel aan met de Biologische aarde voor Moestuin en druk de grond licht aan. Geef voldoende water als de plant stevig staat.

Voor gebruik de inhoud van de zak goed losschudden.

Tip!
Na honderd dagen bijmesten met Florentus Biologische Plantenvoeding of Tuin en Gazonmest.

(B) Waarborg
Droge stof 22%
Organische stof 20%
pH (water) zone 5.0 – 6.5
Elektrische geleidbaarheid (EC) 350ųS/cm
Bemesting 4 kg/m3 samengestelde
organische biomeststof
NPK 6-5-10(+4)
Netto gewicht 16 kg
Netto volume 40 L (EN 12580)

Bewaaradvies
Aangebroken zak gesloten bewaren.

Kalkkorrel

Waarvoor

verbetert de grondstructuur van zand- en kleigrond

Waarom

verlaagt de zuurgraad en maakt de grond luchtig

Waarin

de tuin

Teeltsubstraat
Potgrond voor biologische teelt, op basis van tuinturf, veenmosveen, groencompost, kalk en organische meststoffen.

Bestaat uitsluitend uit grondstoffen welke toegepast mogen worden binnen de biologische land- en tuinbouw, van de verordening EG 889 / 2008.

Toepassing
Voor kamer-, tuin-, terras- en perkplanten.

Wilt u biologisch en natuurlijk tuinieren, dan is Florentus Biologische aarde voor Pot, Bak & Tuin uitermate geschikt voor het aanplanten, kweken en op- en verpotten van planten in huis en tuin en op terras en balkon.

Lees meer...

Door de bijzondere eigenschappen heeft deze Biologische aarde voor Pot, Bak & Tuin vele voordelen voor uw planten:
• Heeft een luchtige grondstructuur.
• Houdt lang water vast.
• Bevat organische voeding voor 100
dagen.
• Zorgt voor een goede wortelont-
wikkeling.
• Geeft hierdoor mooie, groene en
bloeiende planten.

Gebruiksaanwijzing

Aanplanten in pot of bak
Neem een ruime pot of bak en vul deze met een laag Florentus Biologische aarde voor Pot, Bak & Tuin. Plaats de planten in de bak of pot. Vul het geheel aan met de Biologische aarde voor Pot, Bak & Tuin en druk de grond licht aan. Geef voldoende water als de plant stevig staat.

Aanplanten in de tuin
Graaf een plantgat één keer zo groot als de plant en vul dit met een laag Florentus Biologische aarde voor Pot, Bak & Tuin. Plaats de planten in het plantgat. Vul het geheel aan met de Biologische aarde voor Pot, Bak & Tuin en druk de grond stevig aan. Geef voldoende water als de plant stevig staat.

Voor gebruik de inhoud van de zak goed losschudden.

Tip!
Na 100 dagen bijmesten met Florentus Biologische Plantenvoeding of Tuin en Gazonmest.

(B) Waarborg
Droge stof 22%
Organische stof 20%
pH (water) zone 5.0 – 6.5
Elektrische geleidbaarheid (EC) 350ųS/cm
Bemesting 4 kg/m3 samengestelde
organische biomeststof
NPK 6-5-7(+4)
Netto gewicht 16 kg
Netto volume 40 L (EN 12580)

Bewaaradvies
Aangebroken zak gesloten bewaren.

Tuin & gazonmest

Waarvoor

verbetering en/of afdekken van de bodem

Waarom

verbetert de wateropname en beschermt tegen vorst

Waarin

de tuin

Biologische meststof
Bestaat uitsluitend uit grondstoffen welke toe- gepast mogen worden binnen de biologische land- en tuinbouw, van de verordening EG 889 / 2008 (bijlage 1).

Toepassing
Voor gazon, border, sier- en moestuin.

Wilt u biologisch en natuurlijk tuinieren, dan is Florentus Biologische Tuin & Gazonmest uitermate geschikt voor bemesting van de bloementuin, het gazon en de meest voorkomende groenten, kruiden en fruitsoorten, zowel buiten in de volle grond als in de kas en in bakken.

Door de bijzondere eigenschappen heeft deze Biologische Tuin & Gazonmest vele voordelen voor uw tuin en gazon:

Lees meer...

• Volledige voeding voor de complete tuin.
• Met extra magnesium voor een frisgroene kleur.
• Verbetert het bodemleven.
• Verhoogt het organisch stofgehalte.
• Heeft een snel oplosbare fijne kruimelvorm.
• Geeft als resultaat een natuurlijke groei en
bloei en rijke oogst.

Gebruiksaanwijzing
Het product volgens onderstaande dosering gelijkmatig uitstrooien en daarna licht door- harken of omspitten. Bij voorkeur uitstrooien op een vochtige ondergrond of als er regen wordt verwacht. Bij droog weer moet er goed gesproeid worden.

Gazonaanleg
Voor het zaaien eerst de meststof door de grond mengen. Voor het inzaaien 0.5 kg per 10 m2.

Gazononderhoud
Na het maaien gelijkmatig uitstrooien. Bij voor- keur bij vochtig weer of flink besproeien na het uitstrooien.
1e bemesting in mrt – apr
(voorjaar) 1 kg per 10 m2
2e bemesting in mei – jun 0.5 kg per 10 m2
3e bemesting in aug – okt 0.5 kg per 10 m2

Tuinaanleg
Graaf een ruim gat waarin de tuinplant moet komen te staan.
Strooi een handvol met kruimels (circa 75-100 gram) in het plantgat en vermeng dit met de bestaande grond.

Tuinonderhoud
Strooi de meststof rondom de planten en hark daarna goed door.
Onderhoud (voorjaar) 1 kg per 10 m2
Onderhoud (zomer) 0.5 kg per 10 m2
Onderhoud (najaar) 0.5 kg per 10 m2

Moestuin volle grond en hobbykas
Strooi de meststof over de bestaande volle grond en spit daarna om.
1e bemesting in
mrt – apr (voorjaar) 1.5 kg op 8-10 m2
2e bemesting in jun – aug 0.5 kg op 8-10 m2

Fruitbomen
Strooi de meststof rondom de bomen, hark daarna goed door en geef ruim water.
1e bemesting in mrt (voorjaar) 1.5 kg op 8-10 m2
2e bemesting in jun – aug 0.5 kg op 8-10 m2

Waarborgen
Samengestelde organische NPK meststof, bevat matig fijn natuurfosfaat en bevat tevens magnesium 6+5+7(+4).

6% stikstof totaal (N), waarvan:
6% organisch gebonden stikstof afkomstig van bloedmeel, verenmeel, cacaodoppen,
organische zeewieren en vinasse.
5% fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in mineraalzuur.
7% kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
4% magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in
mineraalzuur.
45% organische stof afkomstig van bloedmeel,
verenmeel, cacaodoppen en gedroogde
organische zeewieren. Chloorarm.

Bevat dierlijke eiwitten. Vee mag niet op het land komen gedurende ten minste 21 dagen na het gebruik hiervan op het land. Bevat enkel producten toegelaten in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de bio- logische productie, zoals gewijzigd.

Plantenvoeding Universeel

Waarvoor

ophoping en onderhoud

Waarom

voor verbetering van de grondstructuur

Waarin

de tuin

Natuurlijke kalk in korrelvorm. Bestaat uitsluitend uit grondstoffen welke toegepast mogen worden binnen de biologische land- en tuinbouw, van de verordening EG 889 / 2008.

Toepassing
Voor gazon, border, sier- en moestuin.

Wilt u biologisch en natuurlijk tuinieren, dan is Florentus Biologische Kalkkorrel uitermate geschikt om de pH-waarde van de bodem te verhogen en de bodemstructuur te verbeteren.

Door de bijzondere eigenschappen heeft deze Biologische Kalk in korrelvorm vele voordelen voor uw tuin en gazon:

Lees meer...

• Verhoogt de pH-waarde.
• Remt mosvorming in het gazon.
• Verbetert de bodemstructuur.
• Verhoogt de opname van voedingsstoffen.
• Heeft een snel oplosbare korrelvorm.
• Geeft als resultaat een natuurlijke groei en
bloei en rijke oogst.

Gebruiksaanwijzing
Het product volgens onderstaande dosering gelijkmatig uitstrooien en daarna eventueel doorharken of omspitten. Bij voorkeur uitstrooien op een vochtige ondergrond of als er regen wordt verwacht. Bij droog weer moet er goed gesproeid worden. Niet strooien bij zuurminnende gewassen zoals hortensia, rododendron, heide, skimmia en azalea.

Gazon
1e dosering in het voorjaar: 2 kg per 10 m2
• Bij mosvorming in het voorjaar eerst
verticuteren en daarna bekalken.
• Kale plekken eventueel opnieuw inzaaien.
• Na twee weken bemesten met Florentus
Biologische Tuin & Gazonmest.

2e dosering in het najaar: 1 kg per 10 m2
Voor onderhoud in het najaar vanaf september kalk strooien over het gazon.

Border, sier- en moestuin
1e dosering in het voorjaar: 2 kg per 10 m2
2e dosering in het najaar: 1 kg per 10 m2
• Florentus Biologische Kalkkorrel kan het beste
worden gestrooid in voor- en najaar.
• Na het aanbrengen licht doorharken.
• Na twee weken bemesten met Florentus
Biologische Tuin & Gazonmest.

Tip!
Bij mosvorming in het gazon in het vroege voorjaar eerst verticuteren en daarna bekalken.

Bewaaradvies
Aangebroken zak gesloten bewaren.
Niet geschikt voor consumptie. Buiten bereik van kinderen houden.

Snijbloemenvoeding

Waarvoor

ophoping en onderhoud

Waarom

voor verbetering van de grondstructuur

Waarin

de tuin

Natuurlijke kalk in korrelvorm. Bestaat uitsluitend uit grondstoffen welke toegepast mogen worden binnen de biologische land- en tuinbouw, van de verordening EG 889 / 2008.

Toepassing
Voor gazon, border, sier- en moestuin.

Wilt u biologisch en natuurlijk tuinieren, dan is Florentus Biologische Kalkkorrel uitermate geschikt om de pH-waarde van de bodem te verhogen en de bodemstructuur te verbeteren.

Door de bijzondere eigenschappen heeft deze Biologische Kalk in korrelvorm vele voordelen voor uw tuin en gazon:

Lees meer...

• Verhoogt de pH-waarde.
• Remt mosvorming in het gazon.
• Verbetert de bodemstructuur.
• Verhoogt de opname van voedingsstoffen.
• Heeft een snel oplosbare korrelvorm.
• Geeft als resultaat een natuurlijke groei en
bloei en rijke oogst.

Gebruiksaanwijzing
Het product volgens onderstaande dosering gelijkmatig uitstrooien en daarna eventueel doorharken of omspitten. Bij voorkeur uitstrooien op een vochtige ondergrond of als er regen wordt verwacht. Bij droog weer moet er goed gesproeid worden. Niet strooien bij zuurminnende gewassen zoals hortensia, rododendron, heide, skimmia en azalea.

Gazon
1e dosering in het voorjaar: 2 kg per 10 m2
• Bij mosvorming in het voorjaar eerst
verticuteren en daarna bekalken.
• Kale plekken eventueel opnieuw inzaaien.
• Na twee weken bemesten met Florentus
Biologische Tuin & Gazonmest.

2e dosering in het najaar: 1 kg per 10 m2
Voor onderhoud in het najaar vanaf september kalk strooien over het gazon.

Border, sier- en moestuin
1e dosering in het voorjaar: 2 kg per 10 m2
2e dosering in het najaar: 1 kg per 10 m2
• Florentus Biologische Kalkkorrel kan het beste
worden gestrooid in voor- en najaar.
• Na het aanbrengen licht doorharken.
• Na twee weken bemesten met Florentus
Biologische Tuin & Gazonmest.

Tip!
Bij mosvorming in het gazon in het vroege voorjaar eerst verticuteren en daarna bekalken.

Bewaaradvies
Aangebroken zak gesloten bewaren.
Niet geschikt voor consumptie. Buiten bereik van kinderen houden.

Orchideeënvoeding

Waarvoor

ophoping en onderhoud

Waarom

voor verbetering van de grondstructuur

Waarin

de tuin

Natuurlijke kalk in korrelvorm. Bestaat uitsluitend uit grondstoffen welke toegepast mogen worden binnen de biologische land- en tuinbouw, van de verordening EG 889 / 2008.

Toepassing
Voor gazon, border, sier- en moestuin.

Wilt u biologisch en natuurlijk tuinieren, dan is Florentus Biologische Kalkkorrel uitermate geschikt om de pH-waarde van de bodem te verhogen en de bodemstructuur te verbeteren.

Door de bijzondere eigenschappen heeft deze Biologische Kalk in korrelvorm vele voordelen voor uw tuin en gazon:

Lees meer...

• Verhoogt de pH-waarde.
• Remt mosvorming in het gazon.
• Verbetert de bodemstructuur.
• Verhoogt de opname van voedingsstoffen.
• Heeft een snel oplosbare korrelvorm.
• Geeft als resultaat een natuurlijke groei en
bloei en rijke oogst.

Gebruiksaanwijzing
Het product volgens onderstaande dosering gelijkmatig uitstrooien en daarna eventueel doorharken of omspitten. Bij voorkeur uitstrooien op een vochtige ondergrond of als er regen wordt verwacht. Bij droog weer moet er goed gesproeid worden. Niet strooien bij zuurminnende gewassen zoals hortensia, rododendron, heide, skimmia en azalea.

Gazon
1e dosering in het voorjaar: 2 kg per 10 m2
• Bij mosvorming in het voorjaar eerst
verticuteren en daarna bekalken.
• Kale plekken eventueel opnieuw inzaaien.
• Na twee weken bemesten met Florentus
Biologische Tuin & Gazonmest.

2e dosering in het najaar: 1 kg per 10 m2
Voor onderhoud in het najaar vanaf september kalk strooien over het gazon.

Border, sier- en moestuin
1e dosering in het voorjaar: 2 kg per 10 m2
2e dosering in het najaar: 1 kg per 10 m2
• Florentus Biologische Kalkkorrel kan het beste
worden gestrooid in voor- en najaar.
• Na het aanbrengen licht doorharken.
• Na twee weken bemesten met Florentus
Biologische Tuin & Gazonmest.

Tip!
Bij mosvorming in het gazon in het vroege voorjaar eerst verticuteren en daarna bekalken.

Bewaaradvies
Aangebroken zak gesloten bewaren.
Niet geschikt voor consumptie. Buiten bereik van kinderen houden.

Stuurboord 21,
9206 BK Drachten

Verkooppunten

link?

© Copyright Veenbaas Florentus    Disclaimer   verkoopvoorwaarden   privacyverklaring